Kannanotto: Ilotulitteiden käytön rajoittaminen turvaa laiduneläinten hyvinvointia

Luonnonvarakeskuksen vetämän Rantalaidun-hankkeen asiantuntijat haluavat nostaa esiin huolen ilotulitteiden aiheuttamasta haitasta ja vaarasta laiduntavien eläinten hyvinvoinnille. Kotieläintilat tulee huomioida ja tiedottaa niitä jo ilotulitusten suunnitteluvaiheessa. Lupia myönnettäessä tulee ottaa erityisesti huomioon suunnitellun ilotulituksen pitopaikka suhteessa lähimpiin kotieläintiloihin ja laitumiin. Eläimet säikkyvät usein kovia, yhtäkkisiä ääniä ja niihin liittyviä valoja. Ilotulitukset voivat aiheuttaa pelkoa ja paniikinomaista käyttäytymistä niin lemmikki- ja tuotantoeläimissä kuin luonnonvaraisissa eläimissäkin. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella rantalaitumilla laiduntaneet lampaat olivat …