Rantalaidun-hankkeen kuulumisia – Tietoa rantalaidunten ravinnekierrosta ja laiduntamisen vaikutuksista monimuotoisuuteen

Uusi laidunkausi ja keskustelu rantalaiduntamisen ympärillä on taas käynnistynyt. Keskustelun tueksi hankkeessa on koottu monenlaista materiaalia, kuten tietoa rantalaidunnuksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ravinnekiertoon. Vesistövaikutuksia koskevat tutkimukset jatkuvat vielä tämän kesän ja tuloksia on odotettavissa tulevan talven aikana. Rantalaiduntamisesta kertovien videoiden kuvaukset alkoivat tällä viikolla, ja kohdeopasteiden suunnittelu on käynnistymässä muutamille rantalaidunkohteille. Paljon muutakin on luvassa. Kannattaa ottaa seurantaan hankkeen verkkosivut. Kokoamme sinne aktiivisesti uutta materiaalia sitä mukaa kuin sitä …

Laidunnus vähentää ravinteiden kokonaismäärää Perämeren rantalaitumilla

Merenrantalaidunten kasvillisuuden ravinteista osa sitoutuu eläinten kasvuun, mikä vähentää ravinteiden kokonaismäärää laidunalueilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) Rantalaidun-hankkeessa laskettiin laiduneläinten kautta tapahtuvaa ravinteiden kiertoa. Rantalaidunnuksen osuudesta rannikkovesien rehevöitymiseen on esitetty epäilyksiä, sillä laiduneläinten on ajateltu tuovan vesistöihin ravinteita. ”Tutkimusten mukaan laidunnus vähentää kasvillisuuden biomassaa, siihen sitoutuneiden ravinteiden sekä rantaniityn ravinteiden kokonaismäärää”, tutkija Marika Laurila Lukesta sanoo. Hankkeen selvityksen mukaan laskennallinen ravinteiden poistuma laidunalueelta on keskimäärin 2,2 kg typpeä ja 0,6 kg fosforia hehtaaria …

Rantalaidunnuksen ABC -webinaarisarja käynnistyy maaliskuussa

Rantalaidunnuksen ABC -webinaarisarja kokoaa yhteen merenrantalaidunten hoitajat maaliskuussa. Tilaisuuden pääjärjestäjänä on Rantalaidun-hanke. Webinaarisarjassa tuodaan esiin hoidon onnistumiset, mutta pureudutaan myös käytännön ongelmatilanteisiin. Kolmeosaisen webinaarisarjan aiheina ovat muun muassa luonnon monimuotoisuus, taloudellinen kannattavuus, rahoitukset, eläinten hyvinvointi, ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu ja vesienhoito. Webinaarit järjestetään peräkkäisinä torstaina 3.3. klo 12 – 15, 17.3. klo 12 – 15 ja 31.3. klo 12 – 15. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta saat oikeanpuoleisen palstan linkistä!  

Merenrantalaidunnusta pidetään enimmäkseen hyvänä asiana, mutta huolenaiheitakin löytyy

Rannikolla laiduntavien eläinten jätökset, hyvinvointi ja käyttäytyminen mietityttävät asukkaita ja kesämökkiläisiä, kertoo Rantalaidun-hankkeen tuore kysely. Laidunnuksen hyödyiksi vastaajat nostavat luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen ja maisemalliset seikat. Eläinten läsnäolo rantamaisemassa koetaan pääosin hyvänä asiana, toisaalta osaa vastaajista suuret nautaeläimet pelottavat ja osa miettii, riittääkö laiduneläimille ravinto koko laidunkauden ajaksi. Laidunnuksen eduiksi nähdään myös se, että rantaniittyjen kasvilajisto sekä linnusto ovat monipuoliset. Rantalaitumien läheisyyteen rakennetut pitkospuut ja lintutornit mahdollistavat maiseman ja eri eläinlajien …

Tapahtuma 23.11.: Rantalaidunkausi 2021 – tilannekatsaus ja eväitä jatkoon

Järjestäjä: ProAgria, linkki tapahtumailmoitukseen Aika: 23.11.2021 klo 12–14.30 Paikka: etäyhteys Ilmoittautuminen 19.11. mennessä Ohjelma 12.00 Tapahtuman avaus, Rantalaidun ja Ympäristöviisas viljelijä -hankkeet esittäytyvät 12.10 Katsaus menneeseen laidunkauteen – viljelijäpuheenvuorot lihakarjatila: Niemelän Tila Oy, Liminka, Marko Pietilä lammastila: Kurikan Lammastila, Siikajoki, Marko Kurikka 12.40 Perämeren rantaniittyjen hoidon tilanne ja Helmi-elinympäristöohjelman mahdollisuudet, Jorma Pessa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 13.00 LUMO-projektin tuloksia, Paula Nykänen, Ruokavirasto 13.20 Rantalaidun-hankkeen viljelijä- ja yleisökyselyn väliaikatuloksia, Maarit Satomaa, ProAgria Oulu …

Kokemuksia ja näkemyksiä rantalaiduntamisesta? – vastaa kyselyyn

Merenrantojen laiduntaminen herättää keskustelua. Osa nauttii laidunnuksen myötä avartuneesta maisemasta ja laiduneläinten näkemisestä, osaa huolettaa esimerkiksi laidunnuksen mahdolliset vaikutukset vesistöihin ja liikkumismahdollisuuksiin rannoilla. Kerro, mitä mieltä sinä olet rantalaiduntamisesta ja vastaa lyhyeen kyselyyn. Kyselyllä kartoitetaan rannikon asukkaiden, elinkeinoharjoittajien, virkistyskäyttäjien ja muiden rannikkoluonnon kanssa tekemisissä olevien kokemuksia ja näkemyksiä merenrantojen rantalaiduntamisesta. Voit myös esittää kysymyksiä rantalaiduntamisesta, vastauksia kootaan Rantalaidun-hankkeen verkkosivuille.

Rantalaiduntamista monimuotoisuuden lisäämiseksi – tutkimuksesta tukea kestävään luonnonhoitoon

Merenrantaniityt ovat arvokas osa rannikkomaisemaa ja tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja eläinlajeille. Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. Rantalaidun-hankkeessa aihetta tarkastellaan muun muassa vesistövaikutusten, elinkeinon, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Tavoitteena on kehittää rantalaiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. Rantalaidun-hanke on kerännyt merenrantaniittyjen hoitajien näkemyksiä hoitoon liittyvistä onnistumisista ja haasteista kyselyllä. Vastausten mukaan onnistumisia ovat olleet muun muassa positiiviset muutokset maisemassa ja lajistossa. Samalla …

Tervetuloa Rantaniittypäivään 19. elokuuta!

Tervetuloa tutustumaan Liminganlahden rantaniittyihin ja -laitumiin! Rantaniittypäivän aikana pääsemme tutustumaan rantaniittyjen hoitoon, vaihtamaan kokemuksia, keskustelemaan niittyjen hoidosta ja sen tavoitteista sekä nauttimaan alueen upeasta luonnosta. Kokoontuminen klo 10.30 Liminganlahden luontokeskukseen (Rantakurvi 6, 91900 Liminka), josta siirrytään muille retkikohteille omin kyydein. Aika: 19.08.2021, klo 10:30-14:30 Paikka: Liminganlahti Ohjelma: Liminganlahden luontokeskus: Tutustuminen uuteen rantapolkuun ja alueen hoitoon. Pitkänokan laitumet: Tutustuminen maan laajimpaan ja Euroopankin mittakaavassa merkittävään rantaniittyyn ja -laitumeen. Sannanlahden lintutorni: Tutustuminen …

Hyvää luonnonkukkien päivää!

Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään sunnuntaina 20.6.2021. Rantalaidun-hankkeen videossa esitellään merenrantaniittyjen luonnonkukkia, joista osa on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Rantaniittyjen hoito laiduntaen ja niittäen ylläpitää sopivan avointa elintilaa pienimmillekin kukkijoille kuten uhanalaisille vesipaunikolle ja nuokkuesikolle. Rantalaidun-hanke tuo esiin rantaniittyjen luontoaarteita Mukavia hetkiä kukkaloistoa ihaillen! Video: Minna-Marika Kumpulainen, Pro Agria Oulu, kuvat: Marika Laurila, Luke

Rantalaidun-hankkeessa tapahtuu

Seuraa Rantalaidun-hankkeen kuulumisia kuvapäiväkirjasta. Kokoamme tähän uutiseen pieniä kuvakertomuksia eri työpakettien tapahtumista. 6.9.2022 Antoisa vierailu Liminganlahdelle Rantalaidun-hankkeen ohjaus- ja hankeryhmällä oli ilo vierailla syyskuun alussa Liminganlahden upeilla rantalaidunkohteilla. Iso kiitos alueen viljelijöille mainiosta opastuksesta ja hienosta työstä rantaluonnon hoidossa! Tämä työ on saanut niin kansallista kuin kansainvälistäkin tunnustusta. Lintuliikenne lahdella oli vilkasta: nähtiin tuhatpäisiä hanhi- ja kurkijoukkoja sekä päästiin näkemään vielä laiduntajiakin työssään. Ilo oli myös tavata hankkeen ihmisiä kasvokkain …