Rantalaidun-hankkeen kuulumisia

Laidunkausi 2023 on käynnistynyt, ja laiduneläimet ovat jälleen maastoutuneet tekemään tärkeää luonnonhoitotyötä rannoille. Kesäkuun lopussa päättyneen Rantalaidun-hankkeen viimeiseen uutiskirjeeseen on koostettu tuoreimmat kuulumiset ja parhaat vinkit hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin. Lämmin kiitos kaikille hankkeen toimintaan eri tavoin osallistuneille! Näkökulmia rantalaidunnukseen -seminaarin antia Hankkeen tulosseminaarissa 4.5.2023 Liminganlahden luontokeskuksessa asiantuntijat vetivät yhteen hankkeessa toteutettujen tutkimusten ja toimenpinteiden tuloksia. Täällä pääset katsomaan esitysten kalvotallenteet ja videotallenteet. Tulosseminaarissa valotettiin rantalaiduntamisen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, eläinten hyvinvointiin …

Kannanotto: Ilotulitteiden käytön rajoittaminen turvaa laiduneläinten hyvinvointia

Luonnonvarakeskuksen vetämän Rantalaidun-hankkeen asiantuntijat haluavat nostaa esiin huolen ilotulitteiden aiheuttamasta haitasta ja vaarasta laiduntavien eläinten hyvinvoinnille. Kotieläintilat tulee huomioida ja tiedottaa niitä jo ilotulitusten suunnitteluvaiheessa. Lupia myönnettäessä tulee ottaa erityisesti huomioon suunnitellun ilotulituksen pitopaikka suhteessa lähimpiin kotieläintiloihin ja laitumiin. Eläimet säikkyvät usein kovia, yhtäkkisiä ääniä ja niihin liittyviä valoja. Ilotulitukset voivat aiheuttaa pelkoa ja paniikinomaista käyttäytymistä niin lemmikki- ja tuotantoeläimissä kuin luonnonvaraisissa eläimissäkin. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella rantalaitumilla laiduntaneet lampaat olivat …

Rantalaidun-hankkeen kuulumisia 3.3.2023

Kevät harppoo pitkin askelin ja valmistautuminen uuteen rantalaidunkauteen on alkamassa. Rantalaidun-hankkeessa on talven aikana julkaistu uutta viestintämateriaalia videoiden ja blogien muodossa. Eri työpakettien toimenpiteet ovat loppukirivaiheessa, ja tuloksia julkaistaan muun muassa hankkeen loppuseminaarissa ja muissa tapahtumissa. Hanke jatkuu kesäkuun 2023 loppuun saakka. Kurkkaa hankkeen verkkosivuilta, mitä vielä on odotettavissa ja tutustu jo valmistuneisiin materiaaleihin. Lue alta tuoreimmat kuulumiset, ja tervetuloa mukaan kevään ja kesän tapahtumiin! Loppuseminaari lähestyy – merkkaa tapahtuma …

Videot kertovat rantalaiduntamisen merkityksestä monimuotoisuudelle ja eläinten hyvinvoinnille

Laidunnus on uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein hoitomuoto. Rantalaidun-hanke vieraili Pohjois-Pohjanmaan merenrantaniityillä tutustumassa laidunten vuodenkiertoon. Rantalaidun-hankkeen ensimmäisellä videolla pureudutaan siihen, miten laidunnus vaikuttaa rantaniittyjen monimuotoisuuteen. Tiesitkö, merenrantaniityt ovat tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja eläinlajeille? Laidunnus vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin, ja tämä onkin toisen videon aihe. Rantalaitumella eläimet pääsevät toteuttamaan lajinmukaista käyttäytymistään: Syömään, märehtimään ja lepäämään lajitovereiden kanssa sekä hoitamaan sosiaalisia suhteitaan. Rantalaidun-hankkeen yhdessä Viestintätoimisto Hauki Median kanssa tuottamat videot ovat vapaasti …

Rantalaidun-hankkeen kuulumisia – Tietoa rantalaidunten ravinnekierrosta ja laiduntamisen vaikutuksista monimuotoisuuteen

Uusi laidunkausi ja keskustelu rantalaiduntamisen ympärillä on taas käynnistynyt. Keskustelun tueksi hankkeessa on koottu monenlaista materiaalia, kuten tietoa rantalaidunnuksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ravinnekiertoon. Vesistövaikutuksia koskevat tutkimukset jatkuvat vielä tämän kesän ja tuloksia on odotettavissa tulevan talven aikana. Rantalaiduntamisesta kertovien videoiden kuvaukset alkoivat tällä viikolla, ja kohdeopasteiden suunnittelu on käynnistymässä muutamille rantalaidunkohteille. Paljon muutakin on luvassa. Kannattaa ottaa seurantaan hankkeen verkkosivut. Kokoamme sinne aktiivisesti uutta materiaalia sitä mukaa kuin sitä …

Laidunnus vähentää ravinteiden kokonaismäärää Perämeren rantalaitumilla

Merenrantalaidunten kasvillisuuden ravinteista osa sitoutuu eläinten kasvuun, mikä vähentää ravinteiden kokonaismäärää laidunalueilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) Rantalaidun-hankkeessa laskettiin laiduneläinten kautta tapahtuvaa ravinteiden kiertoa. Rantalaidunnuksen osuudesta rannikkovesien rehevöitymiseen on esitetty epäilyksiä, sillä laiduneläinten on ajateltu tuovan vesistöihin ravinteita. ”Tutkimusten mukaan laidunnus vähentää kasvillisuuden biomassaa, siihen sitoutuneiden ravinteiden sekä rantaniityn ravinteiden kokonaismäärää”, tutkija Marika Laurila Lukesta sanoo. Hankkeen selvityksen mukaan laskennallinen ravinteiden poistuma laidunalueelta on keskimäärin 2,2 kg typpeä ja 0,6 kg fosforia hehtaaria …

Rantalaidunnuksen ABC -webinaarisarja käynnistyy maaliskuussa

Rantalaidunnuksen ABC -webinaarisarja kokoaa yhteen merenrantalaidunten hoitajat maaliskuussa. Tilaisuuden pääjärjestäjänä on Rantalaidun-hanke. Webinaarisarjassa tuodaan esiin hoidon onnistumiset, mutta pureudutaan myös käytännön ongelmatilanteisiin. Kolmeosaisen webinaarisarjan aiheina ovat muun muassa luonnon monimuotoisuus, taloudellinen kannattavuus, rahoitukset, eläinten hyvinvointi, ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu ja vesienhoito. Webinaarit järjestetään peräkkäisinä torstaina 3.3. klo 12 – 15, 17.3. klo 12 – 15 ja 31.3. klo 12 – 15. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta saat oikeanpuoleisen palstan linkistä!  

Merenrantalaidunnusta pidetään enimmäkseen hyvänä asiana, mutta huolenaiheitakin löytyy

Rannikolla laiduntavien eläinten jätökset, hyvinvointi ja käyttäytyminen mietityttävät asukkaita ja kesämökkiläisiä, kertoo Rantalaidun-hankkeen tuore kysely. Laidunnuksen hyödyiksi vastaajat nostavat luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen ja maisemalliset seikat. Eläinten läsnäolo rantamaisemassa koetaan pääosin hyvänä asiana, toisaalta osaa vastaajista suuret nautaeläimet pelottavat ja osa miettii, riittääkö laiduneläimille ravinto koko laidunkauden ajaksi. Laidunnuksen eduiksi nähdään myös se, että rantaniittyjen kasvilajisto sekä linnusto ovat monipuoliset. Rantalaitumien läheisyyteen rakennetut pitkospuut ja lintutornit mahdollistavat maiseman ja eri eläinlajien …

Tapahtuma 23.11.: Rantalaidunkausi 2021 – tilannekatsaus ja eväitä jatkoon

Järjestäjä: ProAgria, linkki tapahtumailmoitukseen Aika: 23.11.2021 klo 12–14.30 Paikka: etäyhteys Ilmoittautuminen 19.11. mennessä Ohjelma 12.00 Tapahtuman avaus, Rantalaidun ja Ympäristöviisas viljelijä -hankkeet esittäytyvät 12.10 Katsaus menneeseen laidunkauteen – viljelijäpuheenvuorot lihakarjatila: Niemelän Tila Oy, Liminka, Marko Pietilä lammastila: Kurikan Lammastila, Siikajoki, Marko Kurikka 12.40 Perämeren rantaniittyjen hoidon tilanne ja Helmi-elinympäristöohjelman mahdollisuudet, Jorma Pessa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 13.00 LUMO-projektin tuloksia, Paula Nykänen, Ruokavirasto 13.20 Rantalaidun-hankkeen viljelijä- ja yleisökyselyn väliaikatuloksia, Maarit Satomaa, ProAgria Oulu …

Kokemuksia ja näkemyksiä rantalaiduntamisesta? – vastaa kyselyyn

Merenrantojen laiduntaminen herättää keskustelua. Osa nauttii laidunnuksen myötä avartuneesta maisemasta ja laiduneläinten näkemisestä, osaa huolettaa esimerkiksi laidunnuksen mahdolliset vaikutukset vesistöihin ja liikkumismahdollisuuksiin rannoilla. Kysely on päättynyt. Kyselyllä kartoitettiin rannikon asukkaiden, elinkeinoharjoittajien, virkistyskäyttäjien ja muiden rannikkoluonnon kanssa tekemisissä olevien kokemuksia ja näkemyksiä merenrantojen rantalaiduntamisesta. Kyselyn kautta oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä rantalaiduntamisesta, vastauksia on koottu Rantalaidun-hankkeen verkkosivuille Kysymyksiä ja vastauksia -osioon.