Miltä näytti maisema ennen merenrantalaidunnusta?

Seisomme Perämeren rannalla, vuosi on 1990. Meri on siellä, mutta sitä ei näe. Sankka puusto, pensaikko, ruovikko peittää näkymän. Maisema oli avoin vielä vuosisadan alkupuolella, jolloin rantoja laidunnettiin ja niitettiin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus alkoi organisoida Perämeren rantaniittyjen hoitotyötä Suomen EU-jäsenyyden alkaessa, vuonna 1995. Rantojen hoito ja laidunnus oli silloin hiipunut 200 hehtaariin ja ruovikot vallanneet laajoja alueita. Määrätietoisen kehittämistyön ja korvauksien avulla hoitoala Pohjois-Pohjanmaalla on kasvanut nykyisin 4000 hehtaariin ja hoitotyötä …

Laidunkauden alku on naudan riemu ja viljelijälle ponnistus

Laitumelle pääsevän naudan riemu ei jää katsojalle arvoitukseksi. Laidunnus lisää nautojen hyvinvointia, siitä ei ole epäilystä. Täysin riskitöntä laidunnus ei eläinten hyvinvoinnille kuitenkaan ole. Tuottajalle laidunkauden alku on erityistä aikaa, ja eläinten laitumelle saattaminen tietää etukäteisvalmisteluja ja hikistä päivää. Rantalaitumilla laiduntavat pääasiassa emolehmät vasikoineen. Emolehmien vasikat vieroitetaan emoistaan pääsääntöisesti vasta noin puolen vuoden iässä; siihen asti ne imevät emon maitoa silloin kun mieli tekee ja leikkivät toisten samanikäisten vasikoiden kanssa. …