Rantalaiduntaminen on tärkeää luonnonhoitotyötä – uusi hanke tuo tietoa ja työkaluja rantalaiduntamisen tueksi

Karjan laidunkausi on juuri alkamassa merenrannoilla. Laiduneläimet tekevät tärkeää luonnonhoitotyötä, mutta laidunnuksen vesistövaikutukset herättävät huolta. Vuoden alussa käynnistyneessä Rantalaidun-hankkeessa aihetta tarkastellaan muun muassa vesistövaikutusten, elinkeinon, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista sekä kehitetään rantalaiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. Merenrantaniityt ovat arvokas osa rannikkomaisemaa ja tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja eläinlajeille. Avoimen rantaniittymaiseman ylläpito vaatii säännöllistä hoitoa. Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. ”Laiduneläimet tekevät …

Etusivu

Luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto on laidunnus. Valtaosa Suomen merenrantaniityistä keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle, jossa ympäristötukien avulla on saatu hoidon piiriin noin 4000 hehtaaria merenrantoja. Suurin osa niistä hoidetaan laiduntaen, ja hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa. Rantalaiduntamiseen kohdistuu osin kriittistä keskustelua. Huolta aiheuttaa erityisesti epätietoisuus laidunnuksen vesistövaikutuksista. Toisaalta luonnonlaidunten hoito on työlästä, ja viljelijöitä askarruttavat tuotannon kannattavuuteen liittyvät kysymykset. Rantalaiduntamista on tarpeen tarkastella …