Laitumelle pääsevän naudan riemu ei jää katsojalle arvoitukseksi. Laidunnus lisää nautojen hyvinvointia, siitä ei ole epäilystä. Täysin riskitöntä laidunnus ei eläinten hyvinvoinnille kuitenkaan ole. Tuottajalle laidunkauden alku on erityistä aikaa, ja eläinten laitumelle saattaminen tietää etukäteisvalmisteluja ja hikistä päivää.

Rantalaitumilla laiduntavat pääasiassa emolehmät vasikoineen. Emolehmien vasikat vieroitetaan emoistaan pääsääntöisesti vasta noin puolen vuoden iässä; siihen asti ne imevät emon maitoa silloin kun mieli tekee ja leikkivät toisten samanikäisten vasikoiden kanssa. Vasikat pääsevät laitumella toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään ja opettelemaan aikuiseksi naudaksi kasvamista vasikkaryhmässä leikin kautta ja emojen opeilla.Kuvassa on lehmiä ja vasikoita laitumella.

Vasikoiden leikki kuuluu nautojen luontaiseen käyttäytymiseen. Aikuinenkin nauta voi intoutua leikkimään, mutta eniten leikkivät nuoret. Vasikan paras leikkikaveri on toinen samanikäinen vasikka. Samaan aikaan syntyneille vasikoille muodostuu kiinteät, pitkäaikaiset sosiaaliset suhteet. Vasikkaryhmässä opetellaan leikkien naudaksi kasvamista ja naudan kehonkieltä. Leikkiminen lisää hyvinvointia; sitä voi jopa pitää yhtenä hyvinvoinnin merkkinä. Jos vasikka ei yhdy toisten leikkiriemuun, syy on tarpeen selvittää. Laidun tarjoaa leikkivälle nuorisolle pitävän pohjan sorkkien alle ja tilaa hyppiä vasikkahippaa.

Eläimille tärkeät käyttäytymistarpeet ovat olennainen osa eläimen hyvinvointia. Liikkuminen on itsessään tärkeää, mutta se toki liittyy kaikkiin muihinkin käyttäytymistarpeisiin. Laitumella liikkuminen edistää nautojen jalkaterveyttä ja parantaa lihaskuntoa. Laiduntaminen mahdollistaa naudalle tärkeän ja mahdollisimman luontaisen syömisen, märehtimisen ja lepäämisen yhdessä lajitovereiden kanssa riittävässä tilassa. Rantalaitumella on tarjolla viljeltyä laidunta monipuolisempi kasvivalikoima ja kasvinosia voi nyhtää paitsi maasta, myös puista ja pensaista. Maistuvampia kasveja voi valita, ja naudat kyllä valikoivat, jos siihen on mahdollisuus: parhaat palat syödään ensin. Laitumilla voi myös kasvaa myrkyllisiä kasveja, joita naudat eivät aina osaa välttää. Myrkkykeiso on myrkyllinen niin naudalle kuin ihmiselle, joten myrkkykeisot kannattaa laitumelta mahdollisuuksien mukaan poistaa.

Navetassa tilan puute usein rajoittaa esimerkiksi makuukäyttäytymistä, mutta laitumella pehmeän makuupaikan voi valita vapaasti. Isokokoinenkin nauta mahtuu lepäämään laitumella halutessaan jalat ojennettuina. Makuumukavuus on naudan hyvinvoinnille olennaisen tärkeää. Nauta tykkää pehmeästä ja kuivasta makuupaikasta ja viettää noin puolet päivästään makuulla, jos alusta on mukava.

Laidunnuksen hyvinvointiriskejä, kuten loisten ja hyönteisten aiheuttamaa kiusaa tai petojen aiheuttamaa haittaa, voidaan ennaltaehkäistä. Laiduntavat naudat ovat omistajiensa vastuulla, ja eläimiä ja ravinnon riittävyyttä on tarkkailtava säännöllisesti ja terveysongelmat hoidettava tarvittaessa.

Rantalaituminen perustaminen ja huolto sekä eläinten hyvinvoinnin tarkkailu laitumella tietävät tuottajalle työtä, mutta vastaavasti työmäärä navetassa vähenee eläinten ulkoillessa. Monen tuottajan mielestä vaivannäkö maksaa itsensä takaisin, kun saa katsella tyytyväisenä laiduntavaa karjaa ja nauttia hoidetusta maisemasta. Maisema-arvon myötä rantalaidunnuksesta on iloa myös ohikulkijoille ja muille alueella liikkujille, ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen myötä ihan kaikille meille.

Video: Minna-Marika Kumpulainen / ProAgria Oulu

Vastaa