Rantalaidun-hankkeen infograafeissa kuvataan laidunnetun ja hoitamattoman merenrantaniityn ravinteiden kiertoa.

Kuvia voi hyödyntää esimerkiksi aiheepiiriin liittyvien esitysten kuvituksena. Mainitsethan kuvan lähteenä Luonnonvarakeskuksen.

Infograafeissa esitettyjen kasvillisuuden biomassojen ja ravinnemäärien tietolähteet ovat alla.

  • Niemelä, M. (2012). Eläimet rantaan – kyllä vai ei? Opas kestävään rantalaiduntamiseen Natureship-projekti. Varsinais-Suomen ELY-keskus. (sivu 22) https://www.doria.fi/handle/10024/87708
  • Räikkönen, N. (2007). Ruovikkoluokittelu ja ruovikon laatukartoitus bioenergia ja rakennuskäyttöön. Teoksessa: Ikonen I. & E. Hagelberg (toim.), Ruovikot ja merenrantaniityt. Luontoarvot ja hoitokokemuksia Etelä-Suomesta ja Virosta. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. Suomen ympäristö 37: 15-23. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38394
Share This