Vastaa kyselyyn – merenranta-alueita hoitavien viljelijöiden tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä

Merenranta-alueilla toimivien viljelijöiden tuki- ja tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä osana Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hanketta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa viljelijöille suunnattujen työpajojen suunnittelussa. ”Tällä kyselyllä halutaan selvittää, millaista tietoa ja tukea viljelijät kaipaavat toimintansa kehittämiseen. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, jotta voimme aidosti tuottaa hankkeessa tietoa, joka auttaa viljelijöitä”, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ProAgria Oulusta sanoo. RANTALAIDUN-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, …