Merenranta-alueilla toimivien viljelijöiden tuki- ja tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä osana Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hanketta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa viljelijöille suunnattujen työpajojen suunnittelussa.

”Tällä kyselyllä halutaan selvittää, millaista tietoa ja tukea viljelijät kaipaavat toimintansa kehittämiseen. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, jotta voimme aidosti tuottaa hankkeessa tietoa, joka auttaa viljelijöitä”, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ProAgria Oulusta sanoo.

RANTALAIDUN-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin. Lisäksi hankkeessa parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeen myötävaikutuksesta rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.

Vuoden 2022 loppuun asti jatkuvan hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa, mutta kyselyyn voivat vastata kaikki merenranta-alueilla toimivat maatilayrittäjät. Luonnonvarakeskus koordinoi hanketta ja osatoteuttajina ovat ProAgria Oulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Share This