Merenrantalaidunnusta pidetään enimmäkseen hyvänä asiana, mutta huolenaiheitakin löytyy

Rannikolla laiduntavien eläinten jätökset, hyvinvointi ja käyttäytyminen mietityttävät asukkaita ja kesämökkiläisiä, kertoo Rantalaidun-hankkeen tuore kysely. Laidunnuksen hyödyiksi vastaajat nostavat luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen ja maisemalliset seikat. Eläinten läsnäolo rantamaisemassa koetaan pääosin hyvänä asiana, toisaalta osaa vastaajista suuret nautaeläimet pelottavat ja osa miettii, riittääkö laiduneläimille ravinto koko laidunkauden ajaksi. Laidunnuksen eduiksi nähdään myös se, että rantaniittyjen kasvilajisto sekä linnusto ovat monipuoliset. Rantalaitumien läheisyyteen rakennetut pitkospuut ja lintutornit mahdollistavat maiseman ja eri eläinlajien …