Rantalaidun-hankkeen kuulumisia – Tietoa rantalaidunten ravinnekierrosta ja laiduntamisen vaikutuksista monimuotoisuuteen

Uusi laidunkausi ja keskustelu rantalaiduntamisen ympärillä on taas käynnistynyt. Keskustelun tueksi hankkeessa on koottu monenlaista materiaalia, kuten tietoa rantalaidunnuksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ravinnekiertoon. Vesistövaikutuksia koskevat tutkimukset jatkuvat vielä tämän kesän ja tuloksia on odotettavissa tulevan talven aikana. Rantalaiduntamisesta kertovien videoiden kuvaukset alkoivat tällä viikolla, ja kohdeopasteiden suunnittelu on käynnistymässä muutamille rantalaidunkohteille. Paljon muutakin on luvassa. Kannattaa ottaa seurantaan hankkeen verkkosivut. Kokoamme sinne aktiivisesti uutta materiaalia sitä mukaa kuin sitä …