Uusi laidunkausi ja keskustelu rantalaiduntamisen ympärillä on taas käynnistynyt. Keskustelun tueksi hankkeessa on koottu monenlaista materiaalia, kuten tietoa rantalaidunnuksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ravinnekiertoon. Vesistövaikutuksia koskevat tutkimukset jatkuvat vielä tämän kesän ja tuloksia on odotettavissa tulevan talven aikana.

Rantalaiduntamisesta kertovien videoiden kuvaukset alkoivat tällä viikolla, ja kohdeopasteiden suunnittelu on käynnistymässä muutamille rantalaidunkohteille. Paljon muutakin on luvassa. Kannattaa ottaa seurantaan hankkeen verkkosivut. Kokoamme sinne aktiivisesti uutta materiaalia sitä mukaa kuin sitä valmistuu. Mainiota kesää kaikille rantalaidunnuksen parissa töitä tekeville ja aiheesta kiinnostuneille!

nautoja_maitorotuisia_hiehot_kalajoki_2009_mlaurila.jpg

Laidunnus vähentää ravinteiden kokonaismäärää Perämeren rantalaitumilla

Merenrantalaidunten kasvillisuuden ravinteista osa sitoutuu eläinten kasvuun, mikä vähentää ravinteiden kokonaismäärää laidunalueilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) Rantalaidun-hankkeessa laskettiin laiduneläinten kautta tapahtuvaa ravinteiden kiertoa. ”Tutkimusten mukaan laidunnus vähentää kasvillisuuden biomassaa, siihen sitoutuneiden ravinteiden sekä rantaniityn ravinteiden kokonaismäärää”, tutkija Marika Laurila Lukesta sanoo.

Lue lisää uutisesta ja Luken tietokortista!

Lanta on tärkeä osa ekosysteemiä, mutta se herättää myös hygieniahuolia

Laiduntavat eläimet pitävät huolta rantaniittyjen monimuotoisuudesta, mutta eläinten lantaan liittyy huolia hygieniariskeistä. Rantalaidun-hankkeen blogeissa lantaa pohditaan niin uhkien kuin monimuotoisuuden näkökulmasta: Päätyykö eläinperäisiä taudinaiheuttajia rantalaitumilta uimarannoille? Entä miten kuohkeat lantakakut vaikuttavat hyönteisiin ja ekosysteemiin? Sukella kiehtovaan lanta-aiheeseen, ja lue lisää blogeista:

Rantalaidun-hanke mukana pellonpiennarpäivässä Pyhäjoella 5.7.

Lanta-asiat ovat esillä myös heinäkuisessa pellonpiennarpäivässä, jossa Heli Vainio ja Taina Romppanen kertovat, mitä perinnebiotooppien lantakasat pitävät sisällään. Tapahtumassa esitellään Rantalaidun-hanketta ja tutustutaan muun muassa luomuporkkanoihin ja emolehmätilaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

Useat lintulajit viihtyvät avoimilla merenrantaniityillä

Matalakasvuisten merenrantaniittyjen merkitys voi olla suuri pesiville sekä muuttomatkoillaan lepäileville ja ruokaileville lintulajeille. Rantaniittyjen hoitaminen laiduntamalla hyödyttää myös niittyjen lintulajistoa. Esimerkiksi monet uhanalaiset kahlaajat suosivat avoimia ja matalakasvuisia rantaniittyjä. Tallausvahinkojen estämiseksi herkkä munapesävaihe on mahdollisuuksien mukaan huomioitava laidunnuskäytännöissä.

Tutustu, miten rantalaidunnus vaikuttaa linnuston monimuotoisuuteen:

Kysymyksiä ja vastauksia rantalaiduntamisesta

Hankkeen verkkosivujen Materiaalit -osioon on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia rantalaiduntamisesta. Sivua täydennetään vähitellen hankkeen kuluessa. Kysymyksiä kerätään muun muassa käynnissä olevalla kyselyllä (ks. alla).

Kokemuksia ja näkemyksiä rantalaiduntamisesta? – vastaa kyselyyn

Merenrantojen laiduntaminen herättää keskustelua. Osa ihmisistä nauttii laidunnuksen myötä avartuneesta maisemasta ja laiduneläinten näkemisestä, osaa huolettaa esimerkiksi laidunnuksen mahdolliset vaikutukset vesistöihin ja liikkumismahdollisuuksiin rannoilla.

Vastaa lyhyeen kyselyyn ja kerro, mitä mieltä sinä olet rantalaiduntamisesta

Kyselyllä kartoitetaan viljelijöiden tietotarpeita rantalaiduntamisesta

Merenranta-alueilla toimivien viljelijöiltä kaivataan tietoa rantalaiduntamiseen liittyvistä tuki- ja tietotarpeista.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa viljelijöille suunnatuissa työpajoissa ja Rantalaidun-hankkeen materiaaleissa. Vastaa kyselyyn!

Share This