Seuraa Rantalaidun-hankkeen kuulumisia kuvapäiväkirjasta. Kokoamme tähän uutiseen pieniä kuvakertomuksia eri työpakettien tapahtumista.

17.6.2023 Luonnonlaidunpäivä

Rantalaidun-hanke oli mukana valtakunnallisen Luonnonlaidunpäivän tapahtumassa Iin Hiastinhaaran ja Junnilan lammaslaitumilla. Päivään sisältyi retkiä laitumille tutustumaan lampaisiin ja luonnonhoitotyön tuloksiin sekä innokasta kasvien, lintujen ja muiden luonnon ihmeiden tunnistusta ja ihastelua. Lisäksi Pohjois-Iin kyläyhdistys oli organisoinut mainion kahvittelu- ja infopisteen Hiastinhaaran luontopolun alkuun. Tapahtumassa vieraili reilut 30 kävijää. Kiitos ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Iin kyläyhdistys ja Korpiniityn lammastila erinomaisen mukavista  järestelyistä ja ohjelmasta! Kuvat: Marika Laurila, Luonnonvarakeskus

4.5.2023 Hankkeen tulosseminaari ja oheistapahtumat Liminganlahden luontokeskuksessa

Näkökulmia rantalaidunnukseen – Kestävää, vaikuttavaa ja arvostettua merenrantojen hoitoa -tapahtuman tulosseminaarissa käytiin kattavasti läpi hankkeen tuloksia eri työpaketeissa: esitykset ovat hankkeen Materiaalit sivulla.  Aamun WALK IN -infossa oli mahdollisuus saada vinkkejä rantalaidunten hoitoon. Päivän päätti retki luontopolulle tarkastelemaan lähilaitumia. Sää oli arktinen, lämpöä toivat nuotiotulet ja mukavat keskustelut 🙂 Kiitos kaikille tapahtuman osallistujille ja yhteistyökumppaneille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Metsähallitus sekä Atria Tuottajat! Kuvat: Marika Laurila, Luonnonvarakeskus

6.9.2022 Antoisa vierailu Liminganlahdelle

Rantalaidun-hankkeen ohjaus- ja hankeryhmällä oli ilo vierailla syyskuun alussa Liminganlahden upeilla rantalaidunkohteilla. Iso kiitos alueen viljelijöille mainiosta opastuksesta ja hienosta työstä rantaluonnon hoidossa! Tämä työ on saanut niin kansallista kuin kansainvälistäkin tunnustusta. Lintuliikenne lahdella oli vilkasta: nähtiin tuhatpäisiä hanhi- ja kurkijoukkoja sekä päästiin näkemään vielä laiduntajiakin työssään. Ilo oli myös tavata hankkeen ihmisiä kasvokkain monien etäkokoontumisten jälkeen!

Hanke- ja ohjausryhmää komeissa Liminganlahden maisemissa. Kuva: Tapio Heikkilä

Paljon hyvää keskustelua rantalaiduntamisesta. Kuva: Marika Laurila

Luontokeskuksen polun varrella lampaat olivat vielä maisemanhoitotöissä. Kuva: Marika Laurila

Rantalaidun-hankkeen ohjausryhmän kokous käynnissä Liminganlahden luontokeskuksessa. Kuva: Marika Laurila

Limousin -rotuista lihakarjaa maisemanhoitotöissä Suomen suurimmalla rantalaitumella. Kuva: Vesa Nivala

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä (keskellä) kiitteli suuresti rantalaitumilla tehtyä maisemanhoitotyötä. Kuva: Marika Laurila

30.8.2022 Perämeren rantojen aarteita

Näytekeruureissut olivat tutkimusretkeilyä monessa mielessä. Laidunrannoilla tuli monta mukavaa lajihavaintoa ja ihmeteltävää riitti laajemminkin. Oheinen kuvakollaasi on tästä vain pintaraapaisu. Muun muassa rikas siivekkäiden joukko jäi kännykkäkameraan taltioitumatta – pajattavat hanhiparvet, jalohaikarat, merkikotkat, nuolihaukka, räyskät ja monet muut. Kannattaa lähteä tutkimaan hienoja rantojamme ja niiden lajien kirjoa! Kuvat: Marika Laurila, Luonnonvarakeskus

Vilukko – Parnassia palustris

Perämerensilmäruoho – Euphrasia bottnica

Sieni lantakasalla

Arinakääpä

Pienen pieni sieni

Pienen sienen tutkailua

Matalan veden maisemaa

Lähteikkö purkautuu mereen

Upossarpio – Alisma wahlenbergii

22.-30.8.2022 Viimeiset näytteet kerätty

Niin tyyntä kuin tuulta mahtui viimeisten näytteiden keruusäihin elokuun lopulla. Vaan nytpä ovat kaikki lanta-, vesi- ja sedimenttinäytteet kerätty ja päästään analyysivaiheeseen. Syvällisempää tulostarkastelua on odotettavissa tulevan talven ja kevään aikana. Iso kiitos yhteistyöstä  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus ja Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto sekä paikalliset viljelijät ja kalastajat! Kuvat: Marika Laurila, Luonnonvarakeskus, ellei toisin mainita

Tyyni aamuhetki lammaslaitumella

Näytteenottajat tyrskyjen keskellä

Sedimenttinäytteen keruuta laidunojasta. Kuva: Annika Uimonen, Luonnonvarakeskus

Vesi oli välillä alhaalla

Lantanäyte pussitettu

Sedimenttinäytteeottoa

Vesinäyte merestä

Uteliaat ja varovaiset

Vesinäyte ojasta

22.8.2022 Hankkeen videokuvaukset kiinnostivat lampaita

Hankevideon kuvaukset jatkuivat Siikajoen Varessäikässä  22.8. Viestintätoimisto Haukimedian haastatteli Kurikan tilan isäntää Marko Kurikkaa merenrantaniittyjen hoidosta. Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Maarit Satomaa pohdiskeli merenrantaniittyjen hoidon moninaisia lisäarvoja. Varessäikässä laiduntavat Kurikan tilan lampaat.

Kuva: Sari Kurikka

Kuva: Sari Kurikka

Kuva: Sari Kurikka

Kuva: Maarit Satomaa

5.7.2022 Untamon päivä pellonpientareella

Rantalaidun-hanke oli mukana useiden hankkeiden pellonpiennartapahtumassa tutustuttamassa ihmisiä rantalaiduntamiseen Kippolan tilan rantalaitumilla Pyhäjoella. Osallistujat pääsivät tutustumaan muun muassa lantakasojen hyönteiselämään. Sääkin poutaantui sopivasti rantalaidunvierailun ajaksi!
FM Heli Vainio opastaa lannassa viihtyvien hyönteisten saloihin.

 

Kuvat: Taina Romppanen, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu

5.7.2022 Vesillä vaihtelevassa säässä

Kesän ensimmäinen näytteenottokierros saatiin onnellisesti päätökseen vesi- ja sedimenttinäytteiden keruun merkeissä. Kiitos avusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja SYKE tarvikelainasta! Kuvat: Marika Laurila (Luke), ellei toisin mainita.

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen vene ja kippari Mika Kastell avustavat tänäkin vuonna näytteenotoissa – iso kiitos!

Hieman jännitystä näytteenottoreissuun toivat ympärillä väijyneet ukkoskuurot, joista yhdestä saatiin hieman maistiaisiakin.

Sadekamppeetkin olivat tarpeen. Kuva: Annika Uimonen, Luonnonvarakeskus

Päivä saatiin vietyä päätökseen auringon paistaessa. Tarvike”lautta” toimi vallan mainiosti!

4.7.2022 Pilvilehmiä ja vesihilpiä

Aurinkoisen hellepäivän mukavia kohtaamisia rantalaitumilla lantanäytteiden keruun yhteydessä. Kuvat: Marika Laurila

Lampaat kiiruhtavat hakemaan kuivia leivänkannikoita isännältä.

Karitsat rohkaistuvat emon rinnalla tutustumaan vieraaseen.

Pilviä ja lehmiä.

Emot tutkailivat vierasta uteliaina.

Vesihilpi – Catabrosa aquatica

Harvinainen, silmälläpidettävä vesihilpi -heinä viihtyy laidunrantojen avoimissa allikoissa. Aidan takana kasvaa korkeaa järviruokoa.

28.6.2022 Näytteiden keruu jatkuu

Laidunnuksen vesistövaikutusten tutkimiseksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolta kerätään lanta-, vesi- ja sedimenttinäytteitä alku- ja loppukesällä. Ensimmäiset näytteet saatiin kerätty helteisessä säässä. Kiitos yhteistyöstä Kalajoen ympäristöterveydenhuolto, alueen viljelijät ja kalastaja!
Kuvat: Taina Romppanen, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6.2022 Rantalaidun -tiedotusvideoiden kuvaukset alkoivat!

Kahden rantalaidunnuksesta kertovan tiedotusvideon kuvaukset alkoivat 27.6. Raahessa yhteistyössä viestintätoimisto Hauki Median kanssa. Paljon mielenkiintoista tietoa saatiin haastatteluissa viljelijältä, lintuasiantuntijalta ja eläinten hyvinvoinnin asiantuntijalta. Sää helli ja luonto antoi parastaan. Kiitos kaikille!
Kuvat: Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus, Luonnonvarakeskus

18.6.2022 järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen Luonnonlaidunpäivä

Luonnonlaidunpäivä järjestettiin yhteistyöss Metsähallituksen, Luonnonlaidunlihan tuottajien, WWF Suomen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön, Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgrian kanssa. Päivän tunnelmiin on vielä mukava palata ja kiittää ennen kaikkea niitä suomalaisia eläintiloja, jotka avasivat laitumensa suurelle yleisölle.

Juhlinnan kohteena oli muutama prosentti Suomen lehmistä, lampaista ja muista laiduneläimistä, jotka laiduntavat arvokkaita perinnebiotooppeja. Näillä laidunnetuilla kohteilla esiintyy neljännes kaikista Suomen uhanalaisista lajeista. Hoidon avulla uhanalaisten kasvien lisäksi myös tutummat niittylajit pysyvät elinvoimaisina. Rantalaidun-hanke oli esillä Muhoksen Liimanninkoskella Karho-ojan karjatilan avoimissa ovissa, Hailuodossa Kujalan tilalla ja Iin Hiastinhaarassa.

 

Kuva: Taina Romppanen

Kuva: Essi Keränen

Kuva: Maarit Satomaa

Kuva: Maarit Satomaa

Kuva: Taina Romppanen

Kuva: Taina Romppanen

Kuva: Taina Romppanen

24.8. Kesän 2021 näytteet kerätty

Loputkin lanta-, vesi- ja sedimenttinäytteet saatiin kerättyä alkuviikosta kirjaimellisesti hyvän sään aikaan. Vesi- ja sedimenttinäytteiden keruussa avustivat tällä viikolla Oulun kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lantanäytteiden keruuta on toteutettu yhdessä paikallisten viljelijöiden kanssa. Suuri kiitos kaikille yhteistyötahoille!
Kuva: Pauliina Lepistö


19.8. Rantaniittypäivä
Rantalaidunkohteiden hoitajille suunnatussa päivässä päästiin tutustumaan Liminganlahden hienoihin merenrantaniittyihin ja keskustelemaan niiden hoidosta. Kuvassa Pitkänokan aluetta, joka on Suomen laajin yhtenäinen hoidettujen rantaniittyjen kokonaisuus noin 7 neliökilometrin pinta-alallaan. Näkymät ovat kuin preerialla satapäisten lihakarjalaumojen laiduntaessa alueella! Aluetta hoidetaan muutaman tilan voimin. Alueen hoidosta ovat hyötyneet mm. monet matalakasvuisten rantaniittyjen kasvilajit kuten uhanalaiset vihnesara ja pikkuruinen vesipaunikko. Rantaniittypäivän toisena järjestäjänä oli Pohjoisen Maisemahelmet -hanke, jota koordioi ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.

17.8. Vesi- ja sedimenttinäytteiden keruuta

Tällä viikolla päästiin keräämään ensimmäiset vesi- ja sedimenttinäytteet laidunten ja uimarantojen vesialueilta yhteistyössä Kalajoen ympäristöterveydenhuollon kanssa. Näytteistä tutkitaan hygienia- ja ravinnemuuttujia ja tulosten perusteella arvioidaan laidunnuksen vaikutuksia rantavesien laatuun. Paikallisen kalastajan kipparoimassa aluksessa näytteiden keruu sujui mainiosti!

 

2.7. merenrantaniittyjen kasviaarteet
Heinä-elokuun aikana sivuillamme esitellään 18 merenrantaniittyjen kasvilajia, sarjan käynnistää ruijannuokkuesikko. Esiteltävät kasvit – ja monet muut matalakasvuisten merenrantaniittyjen lajit – hyötyvät rantojen hoidosta niittäen ja laiduntaen. Tutustu kasviaarteisiin täällä.


29.6.2021 Ensimmäiset lantanäytteet kerätty rantalaitumilta

”Minkä edestään löytää, sen taakseen jättää”, tuumasi Late, kun rantalaitumella pohdiskeli, haukatako heinää vai vihvilää. ”Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää”, tuumasi tutkija pakastaessaan ensimmäiset näyte-erät lampaanpapanoista ja lehmänlannasta.
Rantalaidun-hankkeessa Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkivat, millaisia mikrobeja laiduneläinten lannassa on ja voivatko ne laitumien alapuoliseen vesistöön joutuessaan aiheuttaa terveyshaittoja läheisillä uimarannoilla. Terveysriskien arvioinnissa huomioidaan myös muut mahdolliset päästölähteet kuten lintukolonioista ja uimarantojen käyttäjistä peräisin olevat mikrobit.
Kuvat: Late/Marika Laurila, Luke; laboratorio/Annastiina Rytkönen, Helsingin yliopisto.

 

8.6.2021 Paikkatietotarkasteluja
Rantalaidun-hankkeessa paikkatietotarkasteluilla on tärkeä rooli rantojen hoidon suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkastelut kohdistuvat Perämeren rannikolle Pohjois-Pohjanmaalla. Kevään aikana on koottu tietoa rantalaitumien sijoittumisesta suhteessa virkistyskäyttökohteisiin (mm. uimarantoihin) ja alueen luontoarvoihin sekä erilaisiin vesistökuormituslähteisiin. Kuvassa tietokonenäytöllä näkyvät rannikon hoitoaluekohteet (laidun- ja niittoalueet) sekä uimarannat karkeistetussa esitysmuodossa. 

 

 

 

 

 

Share This