Seuraa Rantalaidun-hankkeen kuulumisia kuvapäiväkirjasta. Kokoamme tähän uutiseen pieniä kuvakertomuksia eri työpakettien tapahtumista.

24.8. Kesän 2021 näytteet kerätty

Loputkin lanta-, vesi- ja sedimenttinäytteet saatiin kerättyä alkuviikosta kirjaimellisesti hyvän sään aikaan. Vesi- ja sedimenttinäytteiden keruussa avustivat tällä viikolla Oulun kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lantanäytteiden keruuta on toteutettu yhdessä paikallisten viljelijöiden kanssa. Suuri kiitos kaikille yhteistyötahoille!
Kuva: Pauliina Lepistö


19.8. Rantaniittypäivä
Rantalaidunkohteiden hoitajille suunnatussa päivässä päästiin tutustumaan Liminganlahden hienoihin merenrantaniittyihin ja keskustelemaan niiden hoidosta. Kuvassa Pitkänokan aluetta, joka on Suomen laajin yhtenäinen hoidettujen rantaniittyjen kokonaisuus noin 7 neliökilometrin pinta-alallaan. Näkymät ovat kuin preerialla satapäisten lihakarjalaumojen laiduntaessa alueella! Aluetta hoidetaan muutaman tilan voimin. Alueen hoidosta ovat hyötyneet mm. monet matalakasvuisten rantaniittyjen kasvilajit kuten uhanalaiset vihnesara ja pikkuruinen vesipaunikko. Rantaniittypäivän toisena järjestäjänä oli Pohjoisen Maisemahelmet -hanke, jota koordioi ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.

17.8. Vesi- ja sedimenttinäytteiden keruuta

Tällä viikolla päästiin keräämään ensimmäiset vesi- ja sedimenttinäytteet laidunten ja uimarantojen vesialueilta yhteistyössä Kalajoen ympäristöterveydenhuollon kanssa. Näytteistä tutkitaan hygienia- ja ravinnemuuttujia ja tulosten perusteella arvioidaan laidunnuksen vaikutuksia rantavesien laatuun. Paikallisen kalastajan kipparoimassa aluksessa näytteiden keruu sujui mainiosti!

 

2.7. merenrantaniittyjen kasviaarteet
Heinä-elokuun aikana sivuillamme esitellään 18 merenrantaniittyjen kasvilajia, sarjan käynnistää ruijannuokkuesikko. Esiteltävät kasvit – ja monet muut matalakasvuisten merenrantaniittyjen lajit – hyötyvät rantojen hoidosta niittäen ja laiduntaen. Tutustu kasviaarteisiin täällä.


29.6.2021 Ensimmäiset lantanäytteet kerätty rantalaitumilta

”Minkä edestään löytää, sen taakseen jättää”, tuumasi Late, kun rantalaitumella pohdiskeli, haukatako heinää vai vihvilää. ”Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää”, tuumasi tutkija pakastaessaan ensimmäiset näyte-erät lampaanpapanoista ja lehmänlannasta.
Rantalaidun-hankkeessa Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkivat, millaisia mikrobeja laiduneläinten lannassa on ja voivatko ne laitumien alapuoliseen vesistöön joutuessaan aiheuttaa terveyshaittoja läheisillä uimarannoilla. Terveysriskien arvioinnissa huomioidaan myös muut mahdolliset päästölähteet kuten lintukolonioista ja uimarantojen käyttäjistä peräisin olevat mikrobit.
Kuvat: Late/Marika Laurila, Luke; laboratorio/Annastiina Rytkönen, Helsingin yliopisto.

 

8.6.2021 Paikkatietotarkasteluja
Rantalaidun-hankkeessa paikkatietotarkasteluilla on tärkeä rooli rantojen hoidon suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkastelut kohdistuvat Perämeren rannikolle Pohjois-Pohjanmaalla. Kevään aikana on koottu tietoa rantalaitumien sijoittumisesta suhteessa virkistyskäyttökohteisiin (mm. uimarantoihin) ja alueen luontoarvoihin sekä erilaisiin vesistökuormituslähteisiin. Kuvassa tietokonenäytöllä näkyvät rannikon hoitoaluekohteet (laidun- ja niittoalueet) sekä uimarannat karkeistetussa esitysmuodossa. 

 

 

 

 

 

Jaa sivu