Kevät harppoo pitkin askelin ja valmistautuminen uuteen rantalaidunkauteen on alkamassa. Rantalaidun-hankkeessa on talven aikana julkaistu uutta viestintämateriaalia videoiden ja blogien muodossa. Eri työpakettien toimenpiteet ovat loppukirivaiheessa, ja tuloksia julkaistaan muun muassa hankkeen loppuseminaarissa ja muissa tapahtumissa. Hanke jatkuu kesäkuun 2023 loppuun saakka.

Kurkkaa hankkeen verkkosivuilta, mitä vielä on odotettavissa ja tutustu jo valmistuneisiin materiaaleihin. Lue alta tuoreimmat kuulumiset, ja tervetuloa mukaan kevään ja kesän tapahtumiin!

Loppuseminaari lähestyy – merkkaa tapahtuma jo kalenteriisi!

Rantalaidun-hankkeen loppuseminaarissa 4.5.2023 Liminganlahden luontokeskuksessa kerrotaan merenranta-alueiden hoidon suunnittelusta ja toimivasta toteutuksesta, laiduntamisen hyödyistä luonnon monimuotoisuudelle ja eläimille sekä avataan tutkimustuloksia laiduntamisen vesistövaikutuksista. Seminaarin päättää retki rantalaidunten keväiseen luontoon.

Merkkaa päivä kalenteriisi jo nyt, ja vinkkaa tapahtumasta myös muita aiheesta kiinnostuneita! Tapahtuman ilmoittautuminen avataan kevään aikana.

Lue lisää

Videot kertovat rantalaiduntamisen merkityksestä monimuotoisuudelle ja eläinten hyvinvoinnille

Rantalaidun-hankkeen videoilla pureudutaan laidunnuksen vaikutuksiin rantaniittyjen monimuotoisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin. Rantalaitumella eläimet pääsevät toteuttamaan lajinmukaista käyttäytymistään: Syömään, märehtimään ja lepäämään lajitovereiden kanssa sekä hoitamaan sosiaalisia suhteitaan.

Lue lisää ja katso videot

Cryptosporidium-alkueläimen esiintymisestä rantalaitumilla valmistui opinnäytetyö

Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan valmistuneessa Venla Vuorisalmen lisensiaatintutkielmassa oli tavoitteena kartoittaa Cryptosporidium -alkueläimen esiintymistä Suomen rantalaitumilla ja pyrkiä siten arvioimaan alkueläimen aiheuttamaa infektioriskiä. Rantalaidun-hanke oli mukana avustamassa muun muassa näytemateriaalin hankinnassa.

Laiduneläimet hoitavat lintujen elinympäristöä

Rantaniittyjä hoitava nautakarja ja lampaat tekevät tärkeää työtä alueiden pitämisessä matalakasvuisina ja sopivina elinympäristöinä näillä alueilla eläville linnuille. Ilman laiduneläimiä ei nykyistä rantaniittyjen hoitoalaa pystyttäisi ylläpitämään.

Lue lisää:

Laitumien ja perinnebiotooppien sienet ovat tärkeä osa hiilen ja ravinteiden kiertokulkua

Suomessa on paljon erilaisia sienilajeja ja -sukuja, joiden elinympäristönä ovat perinnebiotoopit. Laiduntaminen vähentää perinnebiotooppien ruoho- ja heinäkasvien biomassaa. Laidunnus voi myös rikkoa paikoin maanpintaa ja siten luoda erilaisia elinympäristöjä sienille. Laiduneläinten lanta on lisäksi tärkeä elinympäristö monille lajeille.

Lue lisää:

Tutustu myös tuleviin tapahtumiin

Share This