Merenrantaniityt ovat arvokas osa rannikkomaisemaa ja tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja eläinlajeille. Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. Rantalaidun-hankkeessa aihetta tarkastellaan muun muassa vesistövaikutusten, elinkeinon, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Tavoitteena on kehittää rantalaiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.

Rantalaidun-hanke on kerännyt merenrantaniittyjen hoitajien näkemyksiä hoitoon liittyvistä onnistumisista ja haasteista kyselyllä. Vastausten mukaan onnistumisia ovat olleet muun muassa positiiviset muutokset maisemassa ja lajistossa. Samalla hoitajia huolestuttaa muun muassa laiduntamiseen kohdistuva kritiikki. Kysely  on yhä avoinna. ”Haluamme selvittää, millaista tietoa ja tukea viljelijät kaipaavat toimintansa kehittämiseen. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, jotta voimme aidosti tuottaa hankkeessa tietoa, joka auttaa viljelijöitä”, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ProAgria Oulusta sanoo. Satomaa avaa tähänastisia vastauksia blogikirjoituksessaan.

Toisella kyselyllä kartoitetaan ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja kysymyksiä merenrantojen laiduntamisesta. ”Vastaamalla voi auttaa kehittämään rantalaiduntamista entistä kestävämpään suuntaan”, hankkeen vetäjä, tutkija Marika Laurila Lukesta kertoo.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on selkeyttää rantalaiduntamiseen liittyvän tiedon kulkua eri toimijoiden välillä sekä kehittää uusia käytäntöjä ja välineitä hoidon suunnitteluun, seurantaan ja neuvontaan.

Valtaosa Suomen merenrantaniityistä keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle, jossa ympäristötukien avulla on saatu hoidon piiriin noin 4000 hehtaaria merenrantoja. Suurin osa niistä hoidetaan laiduntaen, ja hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa.

Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hankkeessa tavoitteena on kehittää rantalaiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. Kaksivuotista hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus, ProAgria Oulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto sekä Eläinten hyvinvointikeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Share This