Merenrantojen laiduntaminen herättää keskustelua. Osa nauttii laidunnuksen myötä avartuneesta maisemasta ja laiduneläinten näkemisestä, osaa huolettaa esimerkiksi laidunnuksen mahdolliset vaikutukset vesistöihin ja liikkumismahdollisuuksiin rannoilla.

Kysely on päättynyt.

Kyselyllä kartoitettiin rannikon asukkaiden, elinkeinoharjoittajien, virkistyskäyttäjien ja muiden rannikkoluonnon kanssa tekemisissä olevien kokemuksia ja näkemyksiä merenrantojen rantalaiduntamisesta. Kyselyn kautta oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä rantalaiduntamisesta, vastauksia on koottu Rantalaidun-hankkeen verkkosivuille Kysymyksiä ja vastauksia -osioon.

Share This