Rantalaiduntamista monimuotoisuuden lisäämiseksi – tutkimuksesta tukea kestävään luonnonhoitoon

Merenrantaniityt ovat arvokas osa rannikkomaisemaa ja tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja eläinlajeille. Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. Rantalaidun-hankkeessa aihetta tarkastellaan muun muassa vesistövaikutusten, elinkeinon, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Tavoitteena on kehittää rantalaiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. Rantalaidun-hanke on kerännyt merenrantaniittyjen hoitajien näkemyksiä hoitoon liittyvistä onnistumisista ja haasteista kyselyllä. Vastausten mukaan onnistumisia ovat olleet muun muassa positiiviset muutokset maisemassa ja lajistossa. Samalla …

Tervetuloa Rantaniittypäivään 19. elokuuta!

Tervetuloa tutustumaan Liminganlahden rantaniittyihin ja -laitumiin! Rantaniittypäivän aikana pääsemme tutustumaan rantaniittyjen hoitoon, vaihtamaan kokemuksia, keskustelemaan niittyjen hoidosta ja sen tavoitteista sekä nauttimaan alueen upeasta luonnosta. Kokoontuminen klo 10.30 Liminganlahden luontokeskukseen (Rantakurvi 6, 91900 Liminka), josta siirrytään muille retkikohteille omin kyydein. Aika: 19.08.2021, klo 10:30-14:30 Paikka: Liminganlahti Ohjelma: Liminganlahden luontokeskus: Tutustuminen uuteen rantapolkuun ja alueen hoitoon. Pitkänokan laitumet: Tutustuminen maan laajimpaan ja Euroopankin mittakaavassa merkittävään rantaniittyyn ja -laitumeen. Sannanlahden lintutorni: Tutustuminen …

Hyvää luonnonkukkien päivää!

Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään sunnuntaina 20.6.2021. Rantalaidun-hankkeen videossa esitellään merenrantaniittyjen luonnonkukkia, joista osa on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Rantaniittyjen hoito laiduntaen ja niittäen ylläpitää sopivan avointa elintilaa pienimmillekin kukkijoille kuten uhanalaisille vesipaunikolle ja nuokkuesikolle. Rantalaidun-hanke tuo esiin rantaniittyjen luontoaarteita Mukavia hetkiä kukkaloistoa ihaillen! Video: Minna-Marika Kumpulainen, Pro Agria Oulu, kuvat: Marika Laurila, Luke

Rantalaidun-hankkeessa tapahtuu

Seuraa Rantalaidun-hankkeen kuulumisia kuvapäiväkirjasta. Kokoamme tähän uutiseen pieniä kuvakertomuksia eri työpakettien tapahtumista. 17.6.2023 Luonnonlaidunpäivä Rantalaidun-hanke oli mukana valtakunnallisen Luonnonlaidunpäivän tapahtumassa Iin Hiastinhaaran ja Junnilan lammaslaitumilla. Päivään sisältyi retkiä laitumille tutustumaan lampaisiin ja luonnonhoitotyön tuloksiin sekä innokasta kasvien, lintujen ja muiden luonnon ihmeiden tunnistusta ja ihastelua. Lisäksi Pohjois-Iin kyläyhdistys oli organisoinut mainion kahvittelu- ja infopisteen Hiastinhaaran luontopolun alkuun. Tapahtumassa vieraili reilut 30 kävijää. Kiitos ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Iin kyläyhdistys …

Rantalaiduntaminen on tärkeää luonnonhoitotyötä – uusi hanke tuo tietoa ja työkaluja rantalaiduntamisen tueksi

Karjan laidunkausi on juuri alkamassa merenrannoilla. Laiduneläimet tekevät tärkeää luonnonhoitotyötä, mutta laidunnuksen vesistövaikutukset herättävät huolta. Vuoden alussa käynnistyneessä Rantalaidun-hankkeessa aihetta tarkastellaan muun muassa vesistövaikutusten, elinkeinon, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista sekä kehitetään rantalaiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. Merenrantaniityt ovat arvokas osa rannikkomaisemaa ja tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja eläinlajeille. Avoimen rantaniittymaiseman ylläpito vaatii säännöllistä hoitoa. Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. ”Laiduneläimet tekevät …

Vastaa kyselyyn – merenranta-alueita hoitavien viljelijöiden tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä

Merenranta-alueilla toimivien viljelijöiden tuki- ja tietotarpeita kartoitetaan kyselyllä osana Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hanketta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa viljelijöille suunnattujen työpajojen suunnittelussa. ”Tällä kyselyllä halutaan selvittää, millaista tietoa ja tukea viljelijät kaipaavat toimintansa kehittämiseen. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, jotta voimme aidosti tuottaa hankkeessa tietoa, joka auttaa viljelijöitä”, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ProAgria Oulusta sanoo. RANTALAIDUN-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, …