Laidunkausi 2023 on käynnistynyt, ja laiduneläimet ovat jälleen maastoutuneet tekemään tärkeää luonnonhoitotyötä rannoille. Kesäkuun lopussa päättyneen Rantalaidun-hankkeen viimeiseen uutiskirjeeseen on koostettu tuoreimmat kuulumiset ja parhaat vinkit hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin. Lämmin kiitos kaikille hankkeen toimintaan eri tavoin osallistuneille!

Näkökulmia rantalaidunnukseen -seminaarin antia

Hankkeen tulosseminaarissa 4.5.2023 Liminganlahden luontokeskuksessa asiantuntijat vetivät yhteen hankkeessa toteutettujen tutkimusten ja toimenpinteiden tuloksia. Täällä pääset katsomaan esitysten kalvotallenteet ja videotallenteet. Tulosseminaarissa valotettiin rantalaiduntamisen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, eläinten hyvinvointiin sekä vesistöjen hygienia- ja ravinnetilaan.

Vesistövaikutuksista lisätietoa

Hankkeen tutkimuksissa lampaiden ja nautojen lannan mikrobien ei havaittu aiheuttavan merkittävää infektioriskiä rantalaidunten läheisyydessä sijaitsevilla uimarannoilla. Ravinnetarkasteluissa fosforin ja typen pitoisuudet merivedessä rantalaidunten edustoilla olivat samaa suuruusluokkaa kuin vertailualueilla. Suurimmat indikaattorimikrobien ja ravinteiden pitoisuudet havaittiin joki- ja ojavesissä, joihin vaikuttaa suuresti myös yläpuolisen valuma-alueen kuormitus. Katso täältä lisätietoa hygieniavaikutuksista ja ravinnevaikutuksista. Tulostarkastelua tarjotaan myös syksyn Vesitalous- sekä Ympäristö ja Terveys -lehtiin. Syksyllä päivitetään lisäksi suositukset mahdollisten vesistöille aiheutuvien riskien minimoimiseen.

Vinkkejä viljelijöille

Rantalaidunnuksen hyvät käytännöt -esitys on kooste viljelijöiden kokemista hyvistä käytännöistä rantalaidunnuksessa. Linnuston huomioiminen on yksi rantalaidunnuksessa erityisesti muistettavista asioita. Tähän tarjoaa opastusta tuore tietokortti. Tutustu myös Merenrantaniittyjen lintuja -sivulla lintuvesikoordinaattori Sami Timosen katsaukseen rantalaidunten linnuista ja yksityiskohtaisempiin suosituksiin eri lajien huomioimisesta. Kevään webinaareissa oli jaossa hyödyllistä tietoa viljelijöille, tutustu materiaaleihin: Ympäristösopimukset -info (23.3.) ja Luonnonlaidunlihaa lautasille -mahdollisuuksia myyntiin (28.3.).

Valtakunnallinen Luonnonlaidunpäivä 17.6. juhlisti viljelijöiden ja laiduneläinten tekemää tärkeää luonnonhoitotyötä. Rantalaidun-hanke oli mukana Iissä järjestetyssä tapahtumassa, kurkkaa päivän tunnelmat hankkeen kuvapäiväkirjasta.

Rantalaidunnus ja eläinten hyvinvointi

Laiduneläinten hyvinvointiin liittyviä asioita on tarkasteltu hankkeessa monipuolisesti: katso aiheesta tuotetut julkaisut. Tuorein on ”Kannanotto: Ilotulitteiden käytön rajoittaminen turvaa laiduneläinten hyvinvointia”. Elokuun alussa Eläinten hyvinvointikeskus tiedottaa asiasta laajemmin.

Opastusta rantalaitumille

Perämeren rannikon hienoihin rantalaidunkohteisiin pääset piakkoin tutustumaan virtuaalisesti tarinakartalla ”Rantalaitumet – Perämeren rannikon luontohelmet”, jonka julkaisusta tiedotetaan hankesivuilla. Tarinakartalla esitellään rantalaidunkohteita, ja tarjolla on myös käytännön tietoa rantalaiduntamisesta.

Muutamille esiteltäville kohteille on tehty opastetaulut: Maunuksen rantalaidun (Pyhäjoki, Tankokarin laavu Parhalahdella), Kempeleenlahden rantalaitumet (Kempele, Vihiluodon rantareitti), Liminganlahden rantalaitumet (Lumijoki, Sannalahden nuotiopaikka), Mateenpyrstön lammaslaidun (Siikajoki, Varessäikän kalasatama) ja Pattijoen pohjoishaaran merenrantaniityt (Raahe, Rivin venesataman lintutorni). Opasteet asennetaan paikoilleen maastokauden aikana. Tervetuloa tutustumaan merenrantaniittyjen luontoaarteisiin, upeisiin maisemiin ja niiden hoitajiin!

Esite ja videot kertovat rantalaiduntamisen monista hyödyistä

Rantalaitumet ovat Perämeren rannikon luontohelmiä -esite tiivistää rantalaiduntamisen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle, laiduneläinten hyvinvoinnille ja elinkeinoille. Nelisivuinen esite on tulostettavissa A5-koossa ja A4-koossa. Painettua esitettä on saatavilla ProAgria Oulusta (maarit.satomaa@proagria.fi).  Hankkeen tuottamat kaksi videota esittelevät laidunnuksen vaikutuksia rantaniittyjen monimuotoisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin.

Materiaalit kootusti hankesivuilta

Hankesivuille päivitetään loputkin vielä keskeneräiset hankkeen tuotokset kuten paikkatietotarkastelujen tulosraportti. Materiaalit ovat laajimmin tarjolla huhtikuuhun 2025 asti voimassa olevilla hankesivulla: https://rantalaidun.luke.fi/ Oleelliset tietosisällöt on siirretty myös pysyvämmälle verkkosivulle https://www.luke.fi/fi/projektit/rantalaidun. Lisäksi hankkeen tuottamaa materiaalia julkaistaan yhteistyötahojen verkkosivuilla: Laidunpankki (Tietopankki/ Laiduntietoa) ja Ympäristökioski (Toimenpiteet/ Monimuotoisuuden lisääminen/ Perinnebiotooppien hoito).

Share This