Rantalaiduntaminen on merkittävä tulonlähde viljelijöille ja sen kehittäminen yhä kestävämmäksi, kannattavammaksi ja vaikuttavammaksi on tärkeää merenrantaniittyjen hoidon turvaamiseksi jatkossakin. Perämeren rannikolla eri toimijoille on karttunut kokemusta rantalaiduntamisesta yli 20 vuoden ajan. Kertynyttä tietoa kartoittaen ja hyödyntäen etsitään ratkaisuvaihtoehtoja rantalaiduntamisen ongelmiin ja viestitään rantalaiduntamisen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille ja elinkeinoille.

Toimenpiteet

  • Kootaan ja jaetaan kokemuksia ja tietoa neuvojien ja viljelijöiden kesken rantalaiduntamisen hyvistä käytännöistä liittyen mm. eläinten hyvinvointiin, eläinainekseen, monimuotoisuuden huomioimiseen, yhteistyömahdollisuuksiin ja laidunnuksen käytännön toteutukseen.
  • Lisätään muiden aiheesta kiinnostuneiden kohderyhmien tietämystä rantalaiduntamisesta ja sen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille ja elinkeinoille.

Toteutuneet tuotokset

 

Share This